Logopeedid

Võru Lasteaias Punamütsike töötab 2016/17  õa kolm logopeedi kokku kahel ametikohal.

Eda Muts töötab alates sellest õppeaastast täiskoormusega. Elina Bogomolova ja Valentina Selkina töötavad osakoormusega, nende põhitöökohaks on kool.

Täiskoormusega lasteaialogopeed teenindab 30 last (Haridus- ja teadusministri määrus 26.09.2015, Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis, § 4).

Mida logopeed lasteaias teeb?

Igal sügisel septembrikuu jooksul uurivad ja hindavad logopeedid laste kõnet: hääldamist (vastavalt vajadusele hinnatakse ka õiget hingamismustrit ja keeleasendit neelamisel) ja häält, sõnavara ning grammatika valdamist. Koolieelikute puhul on rõhk lugemise ja kirjutamise eeloskustel, tekstiloomel ning -mõistmisel.

Kõne ja psüühiliste protsesside areng on omavahel tihedalt seotud, seega uurivad/hindavad logopeedid lapse taju, mälu, mõtlemise ning tähelepanu arengut.

Uurimise eesmärgiks on märgata ja aidata abivajajaid, konsulteerida rühmaõpetajaid, lapsevanemaid, vajadusel soovitada erispetsialistide poole pöördumist.

Logopeedid on rühmaõpetajatele abiks lapse arengu hindamisel, lapsele iseloomustuse ning individuaalse arengukava koostamisel.

Esmane kõnehindamine on läbi. Mis edasi?

Kõne uurimise järel saab iga lapsevanem oma lapse kohta tagasiside/soovitused erispetsialisti(de) poole pöördumiseks.

Keelekida, adenoidid, vale hingamis- ja neelamismuster, muud arenguiseärasused – need on põhilisemad valdkonnad, mille puhul on vajalik erispetsialistide (kurgu-nina-kõrvaarst, hambaarst, ortodont, müofunktsionaalne terapeut, neuroloog, psühhiaater, psühholoog, Rajaleidja keskuse spetsialistid) konsultatsioon.

Kõik see teenib laste huve ning logopeedide soov on võimalikult varakult ja kiiresti last aidata, et vältida võimalikke lisanduvaid probleeme. Seetõttu on tihe koostöö logopeedi ja vanemate vahel ülimalt vajalik ja soovitud.

Kuidas saan ise oma last aidata?

Kui laps hakkab käima logopeeditundides, siis on väga oluline, et teie lapsevanemana oleksite osaline selles protsessis. Igal lapsel on olemas oma kaust töölehtede ja harjutusmaterjalidega, mille alusel on võimalik lapsel koos lapsevanemaga kodus harjutusi korrata. Nii omandab laps õpitava kiiremini ning kogeb vajalikku eduelamust.

Kui mul on küsimusi, siis...?

Eda Muts – eda.muts04@gmail.com

Elina Bogomolova – elinabogomolova74@gmail.com

Valentina Selkina – vlntn48@gmail.com

Lapse kõne areng 1-7

Suulihaskonda tugevdavad harjutused

Kõne arengu toetamine (plakat)

Kõne arengu toetamine

Soovitatav kirjandus ja mängud