Vabatahtlikud

Alates 2011. aasta sügisest teeme koostööd programmiga EUROOPA NOORED: pakume noortele võimalust meie lasteaias teha vabatahtlikku tööd, sealjuures tutvuda meie riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas.
Meile pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.
2017/2018 õppeaastal on meie lasteaia vabatahtlik Antonia Fiona Kaesbach Saksamaalt
2016/2017 õppeaastal olid meie lasteaia vabatahtlikud
Lauren Prantsusmaalt
ja Valeriia Ukrainast
 
2015/2016 õppeaastal oli meie vabatahtlik
Azema  Prantsusmaalt

2014/ 2015 õppeaastal olid meie lasteaia vabatahtlikud
Andreja Sloveeniast
ja Julia Ukrainast
2013/ 2014 õppeaastal olid meie lasteaia vabatahtlikud
 
Shushanik Armeeniast ja Charlotte Prantsusmaalt
 
 
 
2012/ 2013 õppeaastal oli meie lasteaia vabatahtlik Marcus Saksamaalt
 
 
 
2011/2012 õppeaastal Aurelie Prantsusmaalt