Dokumendid

 Võru Lasteaed Punamütsike põhimäärus

Haridusasutuse poolt osutavate teenuste hinnad

Võru Lasteaed Punamütsike arengukava aastani 2020

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hmhm.ee

Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu)

Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6407;  lauatelefon 735 0165