Hoolekogu

04.11.2013 – Hoolekogu tegutsemise kord

2018/ 2019 õa hoolekogu koosseis

Mariana Asi
Kristiina Tint
Tiina Saarniit
Kaisa Kivioja
Oksana Aasa
Merilin Zeiger
Jaana Treier
Jane Liiv
Kristi Kulla
Maarja Põder
Marju Parv
Merike Ilves  (õpetajate esindaja)
Viktor Puolakainen (Linnavalitsuse esindaja)

2017/2018

2016/2017