Hoolekogu

04.11.2013 – Hoolekogu tegutsemise kord

2019/ 2020 õa hoolekogu koosseis
Mariana Asi
Kristiina Tint
Tiina Saarniit
Birgit Masing
Oksana Aasa
Sigrit Käärt
Kadi Utsal
Stina Kraam
Kristi Kulla
Merlin Heletäht
Marju Parv
Merike Ilves – õpetajate esindaja
Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega

2017/2018

2016/2017