MÕMMIK


2018-2019 õa on Mõmmiku rühma lapsed vanuses 2-3 aastat.

Meie oleme MÕMMIKUD
väiksed, armsad MÕMMIKUD.
Rõõmuga, rõõmuga 
lasteaeda tulen ma.
 Lasteaias mängime
laulame ja tantsime.

Lastega tegelevad:
Õpetajad Hele Lepp, Kairi Kais
Õpetaja abi Aire Peedosaar
Muusikaõpetaja Annika Eliste
Liikumisõpetaja Tea Kõrs

Rühma telefon: 5907 4129