PESAMUNA

2017-2018 õa on Pesamuna rühma lapsed 1,6-2 aastased.

Mäng ja laul ning tantsulust
meile sobilikud just!

Meie väärtused:
Oleme rõõmsad PESAMUNAD.
Oleme sõbralikud ja hoolime üksteisest.
Kõik mis suudame ja oskame, teeme ise. Kui ei oska, palume sõbralt abi. 

Lastega tegelevad:
Õpetajad Ülle Kinsigo ja Kristina Gross
Õpetaja abi Elin Liivaoja
Muusikaõpetaja Annika Eliste
Liikumisõpetaja Tea Kõrs 

Rühma telefon: 5351 8357