VIKERKAAR


2018-2019 õa on Vikerkaare rühma lapsed vanuses 6-7 aastat.

Anna käsi, teine ka,
tervitan teid kõiki ma!
Tere-tere, tere-tere,
koos me Vikerkaare pere.
Iga päev on uus ja põnev,
kui sul kõrval tore sõber.
Koos on õppida meil hea,
varsti palju asju tean.

Lastega tegelevad:
Õpetajad Lily Dolenko ja Katrin Vähi
Õpetaja abi Reet Ruuder
Muusikaõpetaja Eret Klade
Liikumisõpetaja Tea Kõrs
Ujumisõpetaja Kätlin Toots
Logopeed Elina Bogomolova

Rühma telefon:5394 0221