Vabatahtlikud

Alates 2011. aasta sügisest teeme koostööd programmiga EUROOPA NOORED: pakume noortele võimalust meie lasteaias teha vabatahtlikku tööd, sealjuures tutvuda meie riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas.
Meile pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.
 
2017/2018. õppeaastal on meie lasteaia vabatahtlik
Antonia Fiona Kaesbach Saksamaalt
 
 
2016/2017. õppeaastal olid meie lasteaia vabatahtlikud
Lauren Prantsusmaalt
 

 Valeriia Ukrainast

2015/2016. õppeaastal oli meie vabatahtlik
Azema  Prantsusmaalt
2014/2015. õppeaastal olid meie lasteaia vabatahtlikud
Andreja Sloveeniast
 
Julia Ukrainast
 
2013/2014. õppeaastal olid meie lasteaia vabatahtlikud
Shushanik Armeeniast ja Charlotte Prantsusmaalt
2012/2013. õppeaastal oli meie lasteaia vabatahtlik Marcus Saksamaalt
 
2011/2012 õppeaastal Aurelie Prantsusmaalt