Päevakava

 PÄEVAKAVA SÕIMERÜHMADES

KELLAAEG

TEGEVUS

07.00-08.30

 Laste vastuvõtmine lasteaeda
 Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus,   liikumine  jm.)
 Individuaalne töö lastega

08.30

 HOMMIKUSÖÖK

09.00-12.00

 

 Õpetaja poolt suunatud tegevused
 Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
 Õues viibimine
 Laste igapäevatoimingud (riietamine, pesemine, ruumi korrastamine jm.)

12.00

 LÕUNASÖÖK

12.30-15.00

 Ettevalmistus lõunauinakuks

 LÕUNAUINAK

15.00- 15.30

 Järk- järguline ärkamine

15.00-16.00

 Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
 Individuaalne töö lastega

16.00

 ÕHTUOODE

16.15-17.30

 Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
 Individuaalne töö lastega
 Õues viibimine

 Laste kojusaatmine lasteaiast

17.30-19.00

 Töötab valverühm

 

PÄEVAKAVA AIARÜHMADES

KELLAAEG

TEGEVUS

07.00-08.30

 Laste vastuvõtmine lasteaeda
 Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
 Individuaalne töö lastega

08.30

 HOMMIKUSÖÖK

09.00-12.30

 

 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, ujumine
 Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
 Õues viibimine
 Laste igapäevatoimingud (riietamine, pesemine, ruumi  korrastamine jm.)

12.30

 LÕUNASÖÖK

13.00-15.00

 PUHKEAEG (rahulikud tegevused, uni)

15.00-16.00

 Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
 Individuaalne töö lastega
 Huviringide tegevus

16.00

 ÕHTUOODE

16.15-17.30

 Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
 Individuaalne töö lastega
 Õues viibimine

 Laste kojusaatmine lasteaiast

17.30-19.00

 Töötab valverühm