Teated

Lugupeetud lapsevanemad!
Aitäh, et arvestasite eriolukorra ajal riigis kehtestatud piirangutega ning andsite seeläbi oma panuse, et takistada viiruse levikut.
Järk-järgult leevendatakse piiranguid. Lasteaedade osas kehtib  endiselt soovitus võimalusel laps lasteaiast koju jätta. Kehtib kokkulepe, et kord nädalas küsivad lasteaiad vanematelt üle, kellel on vajadus järgmisel nädalal laps lasteaeda viia. Lasteaeda tohib viia ainult terve lapse. Palume lapse koju jätta, kui pereliikmel on haigussümptomid. Lapse lasteaeda üleandmine ja vastuvõtmine toimub endiselt lasteaia hoovis ning vanemad ei sisene lasteaia ruumidesse. Lasteaia rühmade suurused püüame hoida võimalikult väikesed. Sel nädalal käis lasteaias 169 last, rühmas oli maksimaalselt kümme last. Lasteaia rühmade suurusele järgmisel nädalal piiranguid ei ole, aga eesmärk on hoida laste arv rühmas võimalikult väike. Lasteaedade mänguväljakud on avatud ainult lasteaialastele lasteaiapäevadel.

Käitume vastutustundlikult ja teeme koostööd kriisist väljumisel, et võimalikult kiiresti taastuks tavapärane elurütm.

Sixten Sild
abilinnapea
——————————————————————————————-

Koroonaviiruse pandeemiast tingitud eriolukorras on Võru linnas pakutud lasteaiateenust ainult lasteaias “Sõleke”. Iga lasteaia lapsed on seal koondatud ühte rühma ja kokku on lasteaias ühel päeval olnud kõige rohkem 22 last (ühes rühmas 5-7 last). Rühmad tegutsevad üksteisest lahutatult ning laste lasteaeda toomine ja nende sealt lahkumine toimub nii, et laste vanemad lasteaia majja ei sisene. Teistes lasteaedades on personal tegelenud töödega, mida on võimalik teha arvuti ja veebi vahendusel ning väiksemate koristus- ja remonditöödega.

Linnavalitsus arutas 16. aprillil lasteaedade edasist töökorraldust ning teiste lasteaedade võimalikku avamist lähiajal. Pärast konsulteerimist Terviseametiga otsustati, et Võrus võib teiste lasteaedade avamise peale mõelda siis, kui jätkub haigestunute langustrend veel vähemalt mai alguseni. Kõigil lastevanematel, kellel see on vähegi võimalik, tuleb esialgu jätta lapsed siiski koju. Kui aga laste lasteaeda toomine on vältimatu, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada oma lapse rühmaõpetajat kodulasteaias ning lepitakse temaga kokku lapse lasteaeda toomise aeg. Kui vajate erilahendust (näiteks oma rühmaõpetaja läheb „Sõlekese“ lasteaeda kaasa), siis teavitage sellest oma kodulasteaeda.

Aprilli viimasel nädalal kaalub linnavalitsus teiste lasteaedade avamist alates 4. maist ning arvestab sealjuures kujunenud hetkeolukorda ja Terviseameti ohuhinnangut

Lugupidamisega
Sixten Sild
abilinnapea


 

 

Hetkel on keeruline aeg, sest koroonaviirus levib jätkuvalt Võrus.
Vabariigi Valitsuse sõnum on, et kui vähegi võimalik, tuleb laps lasteaiast koju jätta. Paraku ei ole kõikides ametkondades ja ettevõtetes võimalik teha kaugtööd, samuti pole võimalust leida lapsele hoidjat ning seetõttu on lasteaiakoht hädavajalik. 

Et minimeerida riske, osutatakse perioodil 06.04-17.04 teenust ainult Sõlekese lasteaias.

Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-17.30.

Lasteaiateenuse vajadusest ülevaate omamiseks oleme kokku leppinud järgmised sammud:
-Erinevate lasteaedade lapsed paigutatakse Sõlekese lasteaias eraldi rühmaruumidesse.
-Vanematel, kellel tekib jooksvalt täiendavalt hädapärane vajadus lasteaiateenuse järele, palutakse eelnevalt teavitada oma „kodulasteada“.
– Täpsema info lasteaia töökorralduse kohta annab Sõlekese lasteaed.
NB! SOOVITAME ENDISELT VÕIMALUSEL LAPSE LASTEAIAST KOJU JÄTTA! LASTEAEDA TOHIB TUUA AINULT TERVEID LAPSI JA KA NENDE LÄHIKONDSED EI TOHI OLLA NAKATUNUD KOROONAVIIRUSESSE NING NEIL EI TOHI OLLA OLNUD TEADLIKKU LÄHIKONTAKTI KOROONAVIIRUSESSE NAKATUNUGA.

 

 

 

 

 

 

                 LASTEAIAPERE TÄNAB                         
LAPSEVANEMAID,
KES  15. MAIL OSALESID

PUNAMÜTSIKESE PEREPÄEVA
ETTEVALMISTAMISEL
JA LÄBIVIIMISEL!!

HEATEGU KANNAB VILJA!

Lasteaed sai endale liiklusväljaku, mille abil saavad lapsed tõhusamalt liiklema õppida ning muudab lasteaia õueala turvalisemaks.
Ümber maja kulgev liiklusväljak sai teoks tänu firmale RoadWolf OÜ, kes sponsorkorras aitas ja teostas ise kõik tööd. Täname ja kiidame RoadWolf OÜ-d ja juhataja Tarmo Sälikut  heategevuse eest!
Lasteaed Punamütsike andis RoadWolf OÜ-le üle tänukirja.