Teated

 

Head lasteaialaste vanemad!

Hetkel on keeruline aeg, sest koroonaviirus levib jätkuvalt Võrus.
Vabariigi Valitsuse sõnum on, et kui vähegi võimalik, tuleb laps lasteaiast koju jätta. Paraku ei ole kõikides ametkondades ja ettevõtetes võimalik teha kaugtööd, samuti pole võimalust leida lapsele hoidjat ning seetõttu on lasteaiakoht hädavajalik. 

Et minimeerida riske, osutatakse perioodil 06.04-17.04 teenust ainult Sõlekese lasteaias.

Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-17.30.

Lasteaiateenuse vajadusest ülevaate omamiseks oleme kokku leppinud järgmised sammud:
-Erinevate lasteaedade lapsed paigutatakse Sõlekese lasteaias eraldi rühmaruumidesse.
-Vanematel, kellel tekib jooksvalt täiendavalt hädapärane vajadus lasteaiateenuse järele, palutakse eelnevalt teavitada oma „kodulasteada“.
– Täpsema info lasteaia töökorralduse kohta annab Sõlekese lasteaed.
NB! SOOVITAME ENDISELT VÕIMALUSEL LAPSE LASTEAIAST KOJU JÄTTA! LASTEAEDA TOHIB TUUA AINULT TERVEID LAPSI JA KA NENDE LÄHIKONDSED EI TOHI OLLA NAKATUNUD KOROONAVIIRUSESSE NING NEIL EI TOHI OLLA OLNUD TEADLIKKU LÄHIKONTAKTI KOROONAVIIRUSESSE NAKATUNUGA.

 

 

 

 

 

 

                 LASTEAIAPERE TÄNAB                         
LAPSEVANEMAID,
KES  15. MAIL OSALESID

PUNAMÜTSIKESE PEREPÄEVA
ETTEVALMISTAMISEL
JA LÄBIVIIMISEL!!

HEATEGU KANNAB VILJA!

Lasteaed sai endale liiklusväljaku, mille abil saavad lapsed tõhusamalt liiklema õppida ning muudab lasteaia õueala turvalisemaks.
Ümber maja kulgev liiklusväljak sai teoks tänu firmale RoadWolf OÜ, kes sponsorkorras aitas ja teostas ise kõik tööd. Täname ja kiidame RoadWolf OÜ-d ja juhataja Tarmo Sälikut  heategevuse eest!
Lasteaed Punamütsike andis RoadWolf OÜ-le üle tänukirja.