Lasteaeda vastuvõtt

AVALDUSE ESITAMINE

Tavarühma ja suveks valverühma täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks esitab lapsevanem ARNO keskkonda avalduse aadressilt https://piksel.ee/arno/voru/.