Kuidas lasteaia järjekorda registreerida?

  • Lapse lasteaeda registreerimiseks on vaja esitada lasteaia direktorile avaldus, kus on ära märgitud järgnevad andmed: lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, vanemate isikukoodid, kontaktandmed; millisest ajast vajab laps kohta lasteaias (avalduse-vorm)  või lasteaiast)
  • Sooviavaldus saata lasteaia meilile (punamytsike@voru.ee) või tuua isiklikult lasteaeda. Avaldusi võtame vastu iga päev 9.00- 16.00
  • Lasteaia direktor saadab vanemale teate lasteaiakoha saamisest.
  • Lapse esmakordsel tulekul kollektiivi on vajalik perearsti poolt väljastatud tervisetõend.
  • Lisainfo linnavalitsuse määrus „Võru linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord