Lasteaeda vastuvõtt

AVALDUSE ESITAMINE

Tavarühma täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks esitab lapsevanem ARNO keskkonda avalduse aadressilt https://piksel.ee/arno/voru/.

Valvelasteaias koha taotlemiseks esitab vanem lasteaiale taotluse hiljemalt kalendriaasta 20.maiks.

https://www.voru.ee/et/lasteaiakoha-saamine