Päevakava

PÄEVAKAVA SÕIMERÜHMADES

KELLAAEG TEGEVUS
07.00-08.30  Laste vastuvõtmine lasteaeda
Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus,   liikumine  jm.)
Individuaalne töö lastega
08.30  HOMMIKUSÖÖK
09.00-12.00

 

 Õpetaja poolt suunatud tegevused
Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
Õues viibimine
Laste igapäevatoimingud (riietamine, pesemine, ruumi korrastamine jm.)
12.00  LÕUNASÖÖK
12.30-15.00  Ettevalmistus lõunauinakuks

LÕUNAUINAK

15.00- 15.30  Järk- järguline ärkamine
15.00-16.00  Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
Individuaalne töö lastega
16.00  ÕHTUOODE
16.15-17.30  Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
Individuaalne töö lastega
Õues viibimineLaste kojusaatmine lasteaiast
17.30-19.00  Töötab valverühm

 

PÄEVAKAVA AIARÜHMADES

KELLAAEG TEGEVUS
07.00-08.30  Laste vastuvõtmine lasteaeda
Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
Individuaalne töö lastega
08.30  HOMMIKUSÖÖK
09.00-12.30

 

 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, ujumine
Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
Õues viibimine
Laste igapäevatoimingud (riietamine, pesemine, ruumi  korrastamine jm.)
12.30  LÕUNASÖÖK
13.00-15.00  PUHKEAEG (rahulikud tegevused, uni)
15.00-16.00  Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
Individuaalne töö lastega
Huviringide tegevus
16.00  ÕHTUOODE
16.15-17.30  Laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)
Individuaalne töö lastega
Õues viibimineLaste kojusaatmine lasteaiast
17.30-19.00  Töötab valverühm