Hoolekogu

04.11.2013 – Hoolekogu tegutsemise kord

2021/ 2022 õa hoolekogu koosseis

Marju Parv
Oksana Aasa
Kristi Kulla
Merlin Heletäht
Merit Meister
Annekai Koger
Ülle Kaaver
Kristiine Saarepuu
Birgit Masing
Marina Kraft
Merike Aasmäe
Võru Linnavalitsuse esindaja Merle Koik

Hoolekogu koosolekute otsused:

   2021/2022

  2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017