Hoolekogu

04.11.2013 – Hoolekogu tegutsemise kord

2020/ 2021 õa hoolekogu koosseis

Marju Parv
Oksana Aasa
Stina Kraam
Kristi Kulla
Merlin Heletäht
Merit Meister
Annekai Koger
Ülle Kaaver
Kaisa Kivioja
Birgit Masing
Marina Piirisild
Merike Ilves – õpetajate esindaja
Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega

Hoolekogu koosolekute otsused:

  2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017