Hoolekogu

04.11.2013 – Hoolekogu tegutsemise kord

2022/2023 õa hoolekogu koosseis
Kaimar Siidra
Lauri Lepler
Marleen Ruusamäe
Stina Kraam
Marina Kraft
Birgit Masing
Eva Traagel
Oksana Aasa
Ingrid Toomeoks
Marju Parv
Ülle Kaaver
Merike Ilves- lasteaia pedagoogide esindaja
Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega

Hoolekogu koosolekute otsused:

2022/2023

 2021/2022

  2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017