Hoolekogu

04.11.2013 – Hoolekogu tegutsemise kord

2022/2023 õa hoolekogu koosseis

Marju Parv
Oksana Aasa
Kaimar Siidra
Lauri Lepler
Merit Meister
Marleen Ruusamäe
Ülle Kaaver
Stina Kraam
Birgit Masing
Marina Kraft
Eva Traagel
Lasteaia pedagoogide esindaja Merike Ilves
Võru Linnavalitsuse esindaja Merle Koik

Hoolekogu koosolekute otsused:

2022/2023

 2021/2022

  2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017