Kontakt

Võru Lasteaed Punamütsike
Vilja 10, Võru, 65605

tel +372 782 1943,
E-post: punamytsike@voru.ee

Direktor Ave Kalk,
tel:  +372 782 1943, +372 5341 4490,
E-post: ave.kalk@voru.ee

Õppealajuhataja Merle Kõivumägi,
tel +372 782 1851, +372 506 2842,
E-post: merle.koivumagi@voru.ee

Infojuht Anu Vink,
tel: +372  782 3963, 
E-post: anu.vink@voru.ee

 

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 

Andmekaitsespetsialist:
Sirje Peris
e-post: andmekaitse@voru.ee
Tel 526 3141

Andmekaitsespetsialisti kontaktisik  
Anu Vink
e-post: anu.vink@voru.ee
Tel  782  3963,