Materjalid

Lingid:

  • https://www.youtube.com/playlist?list=PL6aug3SNwW8z_jnr2EmALhmz5djEt4a1s
  • http://hellognet.weebly.com/lugemismaumlngud.html
  • https://merikerand.com/6-haalik-ja-foneemanaluus/
  • https://www.innove.ee/uudis/vahvad-joonisfilmid-aitavad-vaikestel-lastel-logopeedilisi-harjutusi-teha/

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhjal loodud õpikeskkond
KOOLIKS VALMIS sisaldab mänge, mis jagunevad kolme valkonda: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond. Valdkondades on mängud kolmes erinevas raskusastmes. https://www.kooliksvalmis.ee/games/browse