JÄNKU-JUSS


2023-2024 õa on Jänku-Jussi rühma lapsed vanuses 4-5 aastat.

Meie märksõnadeks igapäevatöös on paindlikkus, julgus teha teisiti, abivalmidus ja märkamine. Tegevuste planeerimisel lähtume laste huvidest ja mõtetest.

Lapsed osalevad tihti erinevatel õppekäikudel ja üritustel, käivad teatrietendustel ja võtavad osa huviringidest.
Mäng, muusika ja liikumine täidavad meie päevi. 

Me väärtustame täiskasvanu ja lapse vahelisi suhteid ja mitmekülgset õpikeskkonda.

Ütlevad ju laulusõnadki, et üks väike rõõm las olla igas päevas, üks pilk või naer, üks õis või värvilaik. Üheskoos püüamegi seda põhimõtet järgida.

Lastega tegelevad:
Õpetajad Ivika Kaldmaa ja Kaili Kapp
Õpetaja abi Katrin Kivi
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Svetlana Kašankina
Ujumisõpetaja Kaisa Kivioja

Rühma telefon: 53782147