LEPATRIINU


Sobitusrühm.
2021-2022 õa on Lepatriinu  rühma lapsed vanuses 5- 7 aastat.

Meie rühma nimi on Lepatriinu, sest lepatriinud on toimekad ja töökad, rõõmsavärvilised putukad.
Meie rühma elu aluseks on omavahelised kokkulepped ja läbirääkimised, millest oleme kujundanud rühmareeglid.
Meie rühmakeskkond on rõõmsavärviline ja lastesõbralik. Keskkond on kui õpetaja: vahendid ergutavad last mõtlema, uurima, avastama. Kõik vajalikud töövahendid ja materjalid on tegutsemiseks, loomiseks, katsetamiseks, rollis olemiseks, vaatlemiseks ja eneseväljendamiseks.
Lapsed õpivad läbi mitmete meelte: kuulamine, vaatlemine, katsumine ja liikumine aitavad lastel  õpitut kõige paremini mõista.
Tegevuste kavandamisel on tähtis roll lastel- nad mõistavad, et nende arvamus on oluline ja saavad ise oma õppeprotsessi suunata.

Lastega tegelevad:
Õpetajad Merit Meister ja Margit Plado
Õpetaja abi Ülle Teaste
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Tea Kõrs
Ujumisõpetaja Kätlin Toots
Logopeed Eda Çalışır ja Valentina Selkina

Rühma telefon: 5781 8557