MÕMMIK


2022-2023 õa on Mõmmiku rühma lapsed vanuses 2-3 aastat.

Meie oleme MÕMMIKUD
väiksed, armsad MÕMMIKUD.
Rõõmuga, rõõmuga 
lasteaeda tulen ma.
Lasteaias mängime
laulame ja tantsime.

Lastega tegelevad:
Õpetajad Gretel Orusaar, Kairi Kais
Õpetaja abi Aire Peedosaar
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Tea Kõrs

Rühma telefon: 5907 4129