MÕMMIK


2023-2024 õa on Mõmmiku rühma lapsed vanuses 2-3 aastat.

Meie oleme MÕMMIKUD
väiksed, armsad MÕMMIKUD.
Rõõmuga, rõõmuga 
lasteaeda tulen ma.
Lasteaias mängime
laulame ja tantsime.

Lastega tegelevad:
Õpetajad Katrin Vähi ja Lily Dolenko
Õpetaja abi Reet Ruuder
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Svetlana Kašankina

Rühma telefon: 5907 4129