SINILILL


2023-2024 õa on Sinilille rühma lapsed vanuses 5-6 aastat.

Meie rühmas on tähtsal kohal järjepidevus, hoolivus, sõbralikkus, turvalisus. 

Vana päev sai eile läbi,
täna jälle algab uus. 
Uuel päeval tere-tere
ütleb SINILILLE pere.
Tere mulle, tere sulle,
tere meile kõigile,
tere päike, tere maa, 
päevast palju rõõmu saan!

Lastega tegelevad:
Õpetajad Urve Möllits ja Marika Taaber
Õpetaja abi Berit Kaljuvee
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Svetlana Kašankina
Ujumisõpetaja Kaisa Kivioja

Rühma telefon:5356 8728