SINILILL


2022-2023 õa on Sinilille rühma lapsed vanuses 4-5 aastat.

Meie rühmas on tähtsal kohal järjepidevus, hoolivus, sõbralikkus, turvalisus. 

Vana päev sai eile läbi,
täna jälle algab uus. 
Uuel päeval tere-tere
ütleb SINILILLE pere.
Tere mulle, tere sulle,
tere meile kõigile,
tere päike, tere maa, 
päevast palju rõõmu saan!

Lastega tegelevad:
Õpetajad Urve Möllits ja Mari-Liis Mandel
Õpetaja abi Berit Kaljuvee
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Tea Kõrs
Ujumisõpetaja Kätlin Toots
Logopeed Eda Çalışır ja Kaile Kabun

Rühma telefon:5356 8728