SIPELGAS


2023-2024 õa on Sipelga rühma lapsed 2-3 aastased. LIITRÜHM.

Tere kõigile,
sinule ja minule!
Laulame, mängime,
rõõm siin kõigil olla,
heia- heia, holla!

Lastega tegelevad:
Õpetajad Eret Haamer ja Kristina Gross
Õpetaja abi Kädi Kängsepp
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Svetlana Kašankina
Ujumisõpetaja Kaisa Kivioja

Rühma telefon: 563 8 57 88