SIPELGAS


2022-2023 õa on Sipelga rühma lapsed 6-7 aastased.

Tere kõigile,
sinule ja minule!
Laulame, mängime,
rõõm siin kõigil olla,
heia- heia, holla!

 Väärtustame  oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid. Kasutame rühmas Keelepesa metoodikat- ühel päeval nädalas kõneleme  lastega kogu päeva jooksul vaid võru keelt ning kõik tegevused toimuvad samuti võru keeles. 

Lastega tegelevad:
Õpetajad Eret Haamer ja Marika Taaber
Õpetaja abi Kädi Kängsepp
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Tea Kõrs
Ujumisõpetaja Kätlin Toots
Logopeed Valentina Selkina ja kaile Kabun

Rühma telefon: 563 8 57 88