SIPELGAS


2023-2024 õa on Sipelga rühma lapsed 2-3 aastased.

Tere kõigile,
sinule ja minule!
Laulame, mängime,
rõõm siin kõigil olla,
heia- heia, holla!

 Väärtustame  oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid. Kasutame rühmas Keelepesa metoodikat- ühel päeval nädalas kõneleme  lastega kogu päeva jooksul vaid võru keelt ning kõik tegevused toimuvad samuti võru keeles. 

Lastega tegelevad:
Õpetajad Eret Haamer ja Kristina Gross
Õpetaja abi Kädi Kängsepp
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja
Ujumisõpetaja Kaisa Kivioja
Logopeed 

Rühma telefon: 563 8 57 88