VIKERKAAR


2023-2024 õa on Vikerkaare rühma lapsed vanuses 3-4 aastat.

Anna käsi, teine ka,
tervitan teid kõiki ma!
Tere-tere, tere-tere,
koos me Vikerkaare pere.
Iga päev on uus ja põnev,
kui sul kõrval tore sõber.
Koos on õppida meil hea,
varsti palju asju tean.

Lastega tegelevad:
Õpetajad Gretel Orusaar, Kairi Kais
Õpetaja abi Kati Jõgisuu
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Svetlana Kašankina
Ujumisõpetaja Kaisa Kivioja

Rühma telefon: 53940221