VIKERKAAR


2020-2021 õa on Vikerkaare rühma lapsed vanuses 4-5 aastat.

Anna käsi, teine ka,
tervitan teid kõiki ma!
Tere-tere, tere-tere,
koos me Vikerkaare pere.
Iga päev on uus ja põnev,
kui sul kõrval tore sõber.
Koos on õppida meil hea,
varsti palju asju tean.

Lastega tegelevad:
Õpetajad Lily Dolenko ja Katrin Vähi
Õpetaja abi Reet Ruuder
Muusikaõpetaja Annika Pilvistu
Liikumisõpetaja Tea Kõrs
Ujumisõpetaja Kätlin Toots
Logopeed  Eda Muts

Rühma telefon:5394 0221