Keelepesa

Keelepesa metoodikat kasutatakse meie lasteaia Sipelga rühmas.

Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma.

Keelepesapäev Vana-Võromaa lasteaias tähendab seda, et õpetajad kõnelevad lastega kogu päeva jooksul vaid võru keelt ning kõik tegevused toimuvad samuti võru keeles.

Keelepesä tsiht om tutvusta latsilõ uma kodokandi põlist kiilt, kultuuri ja kombit ni julgusta täüskasunuid kõnõlõma latsiga uma kodokandi keelen ja uma kodokandi kultuuri edesi andma.

Keelepesäpäiv Vana-Võromaa latsiaian tähendäs tuud, et oppaja kõnõlõsõ latsiga terve päiv võro keelen ja kõik tegemise tetäs kah õnnõ võro keelen.