Projektõpe

Õppetegevus rühmades toimub lapse ja õpetaja koostöös, kus lapse vajadused ja huvid on esikohal. 
Projektõppe puhul on õpetaja vahendaja, toetaja, juhendaja ja õpipartner, kes suunab lapsi arutlema, süvendama ja laiendama oma kogemusi, otsima lahendusi kas üksi või siis koostegemises.
Projektõppe eesmärk on lapsi huvitava teema uurimine sügavuti pikema perioodi vältel. Käsitletud teema ehk projekt lõpeb n-ö lõputööga, milleks võib olla rühma ühistöö, teemakohane näitus, üritus või midagi muud põnevat.