Tervisedendus

Võru Lasteaed Punamütsike kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2005 aastast.Tervist Edendavad Lasteaiad (TEL) | Terviseinfo
Lasteaias on moodustatud TEL (tervist edendava lasteaia) meeskond.

TEL meeskond töötab tegevuskava alusel.

Tervislike harjumuste ehk tervisliku eluviisi kujundamine toimub  koolieelsel perioodil.
Oluline on  tagada lapse eluliselt vajalik areng.
Sõbraliku ja toetava kasvukeskkonna loomine, selle väärtustamine, ohtude varajane märkamine ja ennetamine.
Küllaldane liikumine siseruumides ja värskes õhus.
Tervislik toit, üks olulisim tegur väikelapse toidulaual, hea tervise  ja kasvava organismi  toetamisel. 
Tegevuskava aluseks on lasteaia arengukava, õppekava,  õppeaasta üldeesmärgid  ja sisehindamise tulemused.

Terviseõpetuses lähtume kolmest põhiprintsiibist:
• lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;
• tervislike harjumuste kujundamine;
• suhtlemise ja koostöö arendamine ja tugevdamine laste, lasteaia personali ning lastevanemate vahel tervislike harjumuste kujunemisel.

Soovitame külastada järgmisi tervisealaseid internetilehekülgi:

Lastele ja täiskasvanutele suuhügieenist – kiku.hambaarst.ee