Vabatahtlikud

Alates 2011. aasta sügisest teeme koostööd programmiga EUROOPA NOORED: pakume noortele võimalust meie lasteaias teha vabatahtlikku tööd, sealjuures tutvuda meie riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas.
Meile pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.
Vabatahtlike tegevus rikastab ja mitmekesistab meie töid ja tegemisi, nendega suhtlemine avardab meie maailmapilti ja parandab keeleoskust ning toetab laste igakülgset arengut.
 
2023/2024 õppeaastal on meie lasteaia vabatahtlik
Vanessa Linden Saksamaalt
 
2022/2023 õppeaastal on meie lasteaia vabatahtlik
Beatrice Vercesi Itaaliast

 
2019/2020 õppeaastal on meie lasteaia vabatahtlik
Martha Gatzsche Saksamaalt
2019/2020 õppeaastal on meie lasteaia vabatahtlik
Kerim Calisir Türgist
 
2018/2019. õppeaastal on meie lasteaia vabatahtlik
Katharina Ferner Austriast
 
 
2017/2018. õppeaastal oli meie lasteaia vabatahtlik
Antonia Fiona Kaesbach Saksamaalt
 
 
2016/2017. õppeaastal olid meie lasteaia vabatahtlikud
Lauren Prantsusmaalt
 
Valeriia Ukrainast
 
2015/2016. õppeaastal oli meie vabatahtlik
Azema  Prantsusmaalt
 
2014/2015. õppeaastal olid meie lasteaia vabatahtlikud
Andreja Sloveeniast
Julia Ukrainast
 
2013/2014. õppeaastal olid meie lasteaia vabatahtlikud
Shushanik Armeeniast ja Charlotte Prantsusmaalt
 
2012/2013. õppeaastal oli meie lasteaia vabatahtlik Marcus Saksamaalt
2011/2012 õppeaastal Aurelie Prantsusmaalt