Teated

Anname teada, et Punamütsikese lasteaed osaleb juba sel reedel,
10.11.2023, kell 8.00- 9.00 toimuvas üleriigilises haridustöötajate hoiatusstreigis.
Sellega seoses on õpetajad REEDEL, 10.11.2023 kella 8.00- 9.00ni rühmaruumist eemal streikimas. Sellel ajal tagavad laste turvalisuse õpetaja abid.
Rohkem infot hoiatusstreigi kohta on siin: https://ehl.org.ee/streik
Info ja küsimuste korral palun kirjuta ave.kalk@voru.ee või helista +372 5341 4490.

———————————————————————————————————-

Võru maakonna 2023 aasta
LASTEAIAÕPETAJA NOMINENT on meie lasteaiaõpetaja
AILI SOLL

———————————————————————————————————-

Tegus talgupäev Punamütsikese lasteaias

13.10.2022 peeti Võru Punamütsikese lasteaias koos lastevanematega talguid. Eesmärgiks oli mitmekesistada mänguväljakuid uute ja atraktiivsete vahenditega ning luua lastele rohkem võimalusi nii iseseisvaks tegutsemiseks kui ka ühismänguks teiste lastega.

Suur tänu kõigile lapsevanematele ja õpetajatele, kes ürituse õnnestumisse nii materjalide, ideede kui ka vabatahtliku tööga oma panuse andsid. Loodame, et ka edaspidi on meil võimalik oma jõud ühendada, et üheskoos laste jaoks olemas olla.


 

Võru linna Aasta õpetaja 2020
MERIKE ILVES

Merike Ilves on laste mõtetest innustuv õpetaja ning aktiivne kollektiivi liige. Ta on lasteaia arendusmeeskonna liige, osaleb aktiivselt hoolkogu töös õpetajate esindajana. Merike on edukalt osalenud KIK-i ja Hitsa projektides.
Merike elab kaasa laste vaimustusele neid huvitava teema osas, on õppetegevuse läbiviimisel loov ja mänguline ning oskab lähtuda laste huvidest.  Merikesel on oskus juhtida meeskonda, kujundada turvalist ja positiivset õpikeskkonda. Õpetaja on loonud lastele keskkonna, kus lapsed saavad kasutada väga erinevaid vahendeid.
Ta on igapäevatöös sõbralik ja avatud suhtleja, kes innustab lapsi arutlema, küsima, jutustama, annab lastele valikuvabadust, filosofeerib lastega. Merike märkab ja tunnustab pidevalt laste eduelamusi.
Koostöös lastevanematega täiendatakse nii rühma kui ka õueala huvitavate vahenditega ja korraldatakse põnevaid üritusi. Merike leiab alati võimaluse vanematega suhtlemiseks ja nende tänamiseks. Oma rõõmu laste õpihuvi ja saavutuste üle jagab Merike nii kolleegide kui lapsevanematega.
Merike on lõpetanud palju erinevaid koolitusi ja  täiendanud ennast igakülgselt. Ta on jaganud oma töökogemusi projektõppe ja  robootikaseadmete kasutusvõimaluste osas õppetöös nii kolleegidele kui ka külalistele Punamütsikese lasteaias.
Tema head ideed, kohusetundlikkus, koostöövalmidus ja toetus kolleegidele on hea meeskonnatöö aluseks.
Merike toetab meelsasti ka teiste arengut- ta on alati valmis juhendama kolleege, praktikante ja vabatahtlike noorte tööd.
__________________________________________________

               HEATEGU KANNAB VILJA!

Lasteaed sai endale liiklusväljaku, mille abil saavad lapsed tõhusamalt liiklema õppida ning muudab lasteaia õueala turvalisemaks.
Ümber maja kulgev liiklusväljak sai teoks tänu firmale RoadWolf OÜ, kes sponsorkorras aitas ja teostas ise kõik tööd. Täname ja kiidame RoadWolf OÜ-d ja juhataja Tarmo Sälikut  heategevuse eest!
Lasteaed Punamütsike andis RoadWolf OÜ-le üle tänukirja.